Izdavač i vlasnik internet stranice www.panakeia.rs (u daljem tekstu: “Stranica”) je IVANA MITROVIC PR STOMATOLOSKA POLIKLINIKA “PANAKEIA” BEOGRAD (BANOVO BRDO), sa registrovanim sedištem u Beogradu, ulica Izvorska 68, matični broj 60283834. Stranica je internet stranica putem koje Panakeia pruža informacije o proizvodima i uslugama koje Panakeia nudi. Korisnik je fizičko lice koje koristi ili je koristilo usluge stomatoloske poliklinike Panakeia, pristupa ili je pristupalo stranici poliklinike.

II. Opšte odredbe

Ova Politika privatnosti reguliše pravila i uslove koji se odnose na postupanje u vezi sa podacima o ličnosti Korisnika i objašnjava načine prikupljanja, obrade i zaštite podataka o ličnosti. Pristupanjem i/ili korišćenjem bilo kog dela Stranice, Korisnici daju pristanak na pravila i uslove koji su ovde izloženi i potvrđuju da su pročitali, razumeli i prihvatili i da pristaju na to da budu obavezani pravilima ove Politike privatnosti. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad tokom normalnog funkcionisanja internet mreže postoje tehnički problemi što može da izazove prekid usluga ili drugih događaja koji su van kontrole Panakeie i da iz tih razloga Panakeia nije odgovorna za bilo koji gubitak podataka do kojeg može doći tokom prenosa informacija na internetu ili za bilo koji drugi događaj do kog može doći tokom pružanja usluga poliklinike.

III. Na koji način prikupljamo podatke?

Prikupljamo podatke Korisnika kada nam ih Korisnik pošalje ili Nam dozvoli da ih koristimo. Na primer, putem obrasca na Stranici, putem e-mail adrese, putem telefona I usmeno, kada dodje u polikliniku.

IV. Koje podatke Mi prikupljamo?

- Ime
- Prezime;
- Ime jednog roditelja;
- Pol;
- Adresa;
- Broj telefona;
- Broj mobilnog telefona;
-  e-mail adresa;
- Datum rođenja;
- Zanimanje
- Podaci o zdravstvenom stanju
- Bilo koji drugi podatak o ličnosti koji Korisnik želi da pruži putem poruke na Stranici.


Druge podatke koje Mi možemo da prikupimo o Korisniku, o njegovom/njenom korišćenju Stranice ili njegovom/njenom korišćenju Naših usluga, a čija vrsta i način prikupljanja će biti objašnjena na mestu gde su prikupljeni i biće obrađeni sa Korisnikovim pristankom. Korisnik može da odbije da pruži određene podatke o ličnosti, ali to bi moglo da utiče na mogućnosti korišćenja određenih usluga. Korisnik je obavezan da obezbedi određene podatke, i Panakeia je obavezna da ih obradi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 87/2018) (u daljem tekstu: “Zakon”) i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 25/2019) (u daljem tekstu: “Zakon o zdravstvenoj zaštiti”).

V. Kako koristimo podatke?

Podaci o ličnosti koje dobijemo od Korisnika mogu da budu korišćeni u sledeće svrhe: 

- Koji se odnose na korišćenje Naših usluga, tj. mogućnosti da odgovorimo na
- Korisnikove posebne upite;
- Radi ostvarivanja kontakta u vezi sa terapijskim postupcima, što može uključiti obradu podataka o ličnosti u svrhe izrade nacrta terapijskog plana ili ponude;
- Radi unapređivanja Korisnikovog iskustva na Stranici generalno, kako bi se razumele Korisnikove želje i potrebe i kako bi se unapredile Naše usluge;
- Radi obezbeđivanja relevantnijeg oglašavanja, tj. radi dostavljanja oglasa koji su u skladu sa Korisnikovim interesovanjima ili koji su zasnovani na Korisnikovom ponašanju i aktivnosti na Stranici;
- Radi slanja promotivnih obaveštenja putem e-maila, poput obaveštenja o posebnim ponudama, benefitima za pacijente, popustima i drugom edukativnom materijalu;
- Za analitičke i statističke obrade u cilju boljeg razumevanja kako Korisnici koriste Naše usluge i Stranicu;
- Radi istraživanja i analiziranja tržišta i klijenata kako bismo bolje razumeli potrebe na tržištu i saznali više o Našim klijentima kako bismo mogli da im ponudimo značajniju komunikaciju i bolju uslugu generalno;
- Radi neophodne obrade koja je obavezna po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i drugim propisima.


VI. Kako pohranjujemo podatke?


Podatke Korisnika pohranjujemo na sopstvenim serverima koji se nalaze u Republici Srbiji. Pohranjujemo i obrađujemo samo one podatke o ličnosti i od onih Korisnika koji su dali lični pristanak za njihovu obradu i u svrhe koje spadaju u opseg naveden u Pravilima o privatnosti. U slučaju izuzetnog pohranjivanja i obrade podataka koji ne spadaju u okvir Politike privatnosti, Korisnik će biti obavešten pre takvog pohranjivanja. Zaštita privatnosti podataka o ličnosti je trajna i preduzimamo sve mere zaštite podataka u skladu sa Zakonom. Podatke pohranjujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhu za koju su prikupljeni, ili kako je to predviđeno važećim zakonom.


VII. Kako štitimo podatke o ličnosti Korisnika?


- Upotreba sigurnih i pouzdanih servera za pohranjivanje podataka;
- Pažljiv i odgovoran izbor obrađivača i potpisivanje ugovora o zaštiti podataka sa obrađivačima podataka, gde je to moguće;
- Obaveštavanje zaposlenih o važnosti poverljivosti, održavanja bezbednosti i privatnosti i ponašanja u vezi sa podacima o ličnosti Korisnika.

Podatke o ličnosti Korisnika nećemo dostavljati, prenositi ili isporučiti trećim licima. Izuzetno, možemo dostaviti podatke trećoj osobi ako je to potrebno za zaštitu vitalnih interesa Korisnika, obavezno zakonom, neophodno u svrhu pravnog postupka, koje Korisnik izričito zahteva ili je neophodno za odgovor njegovom zahtevu. Podaci o ličnosti za koje osnov ili saglasnost za obradu više ne postoji mogu se čuvati za potrebe statistike ili čuvanja istorije komunikacije, ali nećemo na bilo koji način obraditi dotične podatke i zaštitićemo ih od bilo kakvog neovlašćenog pristupa ili upotrebe.


Moramo napomenuti da, bez obzira na mere zaštite podataka o ličnosti koje smo preduzeli, nijedna internet stranica, elektronski prenos, računarska mreža ili bežična mreža nisu potpuno bezbedni.


VIII. Koja su prava Korisnika u pogledu podataka o ličnosti?


Korisnik može u bilo kojem trenutku ostvariti svoja prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti. Ta prava podrazumevaju:
- pravo na informisanje;
- pravo pristupa podacima o ličnosti i svrhom njihove obrade;
- pravo da zatraži ispravku podataka o ličnosti;
- pravo da zatraži brisanje podataka o ličnosti;
- pravo da zatraži ograničenje obrade;
- pravo prigovora na obradu;
- pravo na prenosivost podataka;
- pravo na opoziv pristanka u svakom trenutku, bez uticaja na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva;
- pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Korisnik može ostvariti svoja prava slanjem poruke na info@panakeia.rs ili putem kontakt broja +381 (0) 60 33 22 641.


IX. Izmene Politike privatnosti


Panakeia zadržava pravo da izmeni ili ukine bilo koji segment svog poslovanja uključujući, bez ograničenja, period dostupnosti, sadržaj kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje Stranice. Isto tako, Panakeia može prestati da šalje informacije ili deo informacija, može da promeni ili otkaže bilo koji način prenosa podataka, kao i da promeni brzinu prenosa podataka, i bilo koje druge njihove karakteristike.

Panakeia zadržava pravo da, ukoliko proceni da je potrebno, bilo kada i bez prethodnog obaveštenja, ukine ili izmeni bilo koju odredbu ovde pomenute Politike privatnosti. Ako je Politika privatnosti izmenjena i Korisnik nastavi da koristi Naše usluge ili veb stranicu www.panakeia.rs , smatraće se da pristaje na izmenjenu Politiku privatnosti. Svaka eventualna izmena ili poništenje Politike privatnosti stupa na snagu prema trećim licima odmah nakon objavljivanja na www.panakeia.rs 

Svako korišćenje predmetne Stranice, osim upoznavanja sa izmenama Politike privatnosti nakon što su takve izmene uvedene, od strane Korisnika smatraće se kao prihvatanje tih izmena. Ohrabrujemo svakog Korisnika da pažljivo pročita Politiku privatnosti, kao i sve ostale odredbe kako bi saznao postupak koji se tiče njegovih podataka o ličnosti svaki put kada koristi naše usluge ili Stranicu. Važno je da Korisnik prati sva ažuriranja Politike privatnosti i drugih odredbi u vezi sa korišćenjem Stranice i usluga. Iako nismo u obavezi, možemo da informišemo Korisnike o određenim izmenama Politike privatnosti objavljivanjem ili slanjem emaila. Ovde će uvek biti dostupna najnovija verzija Politike privatnosti i Korisnik može da proveri datum izmene kako bi mogao znati kada je bilo poslednje ažuriranje.


X. Kontaktirajte Nas


U slučaju da imate bilo kakva pitanja u vezi sa zaštitom ili obradom podataka o ličnosti, kontaktirajte Nas na info@panakeia.rs ili na adresu Izvorska 68, 11030 Beograd, Republika Srbija. U slučaju da verujete da u vezi sa vašim podacima ne postupamo u skladu sa zakonom i ako se to ne može rešiti u saradnji sa Nama, možete podneti pritužbu nadležnom organu – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na adresu: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11120 Beograd, Republika Srbija.

Potreban vam je stomatolog?

Kontaktirajte nas i zakažite pregled.

Naša Web stranica koristi "kolačiće" koji ne sadrže lične podatke, i koriste se radi olakšanog korisničkog iskustva. Daljim korišćenjem prihvatate njihovu upotrebu.
Na sledećem linku možete saznati više i odabrati podešavanja. Za detalje o zaštiti podataka, možete se informisati na stranici politika privatnosti.