Implantologija

Najbolje rešenje u slučaju nedostatka jednog ili više zuba, predstavljaju upravo zubni implanti. Implanti se ugrađuju u viličnu kost, preuzimaju ulogu korena zuba, nakon čega se pristupa protetskom zbrinjavanju odnosno izradi krunica, mostova ili proteza na implantima. 


Poslednjih 50-tak godina implantologija je doživela veliki tehnološki napredak, tako da danas praktično nema nerešivog problema, tj. pacijenta kome se ne može ugraditi implantat.


Sve veći broj pacijenata odlučuje se na ugradnju zubnih implanata jer time ujedno i izbegavaju brušenje zdravih okolnih zuba, a na mestima gde ranije nije bilo moguće izraditi krunicu ili most sada dobijaju fiksni rad koji će im pružiti najpribližniji osećaj prirodnih zuba.


Nudimo vam kvalitetnu i brzu uslugu, na vama je samo da nas kontaktirate, zakažete pregled i dozvolite da vam priuštimo osmeh u kome ćete potpuno uživati:Image title


Image title


Image title


Dentalna implantologija pruža rešenja za sve oblike bezubosti, od nedostatka jednog zuba, preko delimičnih bezubosti do sanacije potpune bezubosti. U nekim slučajevima radi se o brzoj i jednostavnoj terapiji, dok sa druge strane postoje slučajevi koji zahtevaju visemesečno multidisciplinarno lečenje.


Nedostatak jednog ili više zuba se najčešće rešava ugradnjom implantata ili izradom mosta. Oba rešenja imaju i prednosti i nedostatke. Izrada mosta je brža i jeftinija, ali biološka cena je visoka, jer se uništava zdravo zubno tkivo, a zubi nosači se često preopterećuju. Implantati koštaju više, ali čuvaju zube upravo od brušenja i preopterećenja. Dentalni implantati zamenjuju koren zuba koji nedostaju i predstavljaju osnovu za protetsku nadoknadu koja se vezuje za njih (krunica, most, proteza). Poslednjih 50-tak godina implantologija je doživela veliki tehnološki napredak, tako da danas praktično nema nerešivog problema, tj. pacijenta kome se ne može ugraditi implantat.