Cene

Stomatološki pregled


Stomatološki pregled1500
Specijalistički pregled3000
Konzilijarni pregled6000
Urgentna terapija2000Dečja i preventivna stomatologija


Zalivanje fisura (po zubu)1500
Vađenje mlečnih zuba800
Plomba na mlečnim zubima2500
Umn i motivacija1000
Fluorizacija zuba (kašikama)2000
Fluorizacija zuba (2 dolaska)2000
Lek na mlečnom zubu

1000

Ostale intervencije se naplacuju kao kod odraslih
Konzervativno lečenje zuba


Kompozitni ispun I površinski

2500
Kompozitni ispun II površinski3000
Kompozitni ispun III površinski3000
Amalgamski ispun I površinski2000
Amalgamski ispun II površinski2000
Amalgamski ispun III površinski2000

Indirektno prekrivanje pulpe

1000

Direktno prekrivanje pulpe1000
Toxavit1000
Endodontsko lecenje zuba (po seansi):
Jednokanalni zub2000
Dvokanalni zub3000
Višekanalni zub3500

Mašinsko endo. lečenje po kanalu

3000

Mortalna amputacija

1000

Obrada 1 kanal i def. punjenje

2000

Obrada 2 kanala i def. punjenje

3000

Obrada 3 kanala i def. punjenje

3500

Kompozitna nadogradnja

5500

Kompozitni ispun na dep. zubu

4000
Stomatološka protetika


Imedijatna proteza30000
Totalna proteza30000
Parcijalna proteza24000
Skeletirana proteza54000
Solo metalokeramička kruna13200
Metalokeramička kruna (član)12000
Par atečmena12000
Zamena atečmena2000
Nadogradnja logan kočićem4700
Nadogradnja fiberglas kočićem4800
Reparatura proteze2500
Reparatura kukice, zuba3000
Direktno podlaganje2000
Indirektno podlaganje4000
Frezovane mk krune13200
Privremena kruna1200
Kruna na implantu30000
Suprastruktura (astra)11400

Suprastruktura (bio-horiz)

5700
Rub u keramici1200
Cementiranje mosta1000

Refractory faseta

36000
Keramička faseta30000
Livena nadogradnja4800
Reparatura keramike1000
Bezmetalna kruna24000
Mkk na implantatu (bredent)

30000

Mkk t. design

13600

Mkk na implantu (bio-horizons)

23800

Mkk na implantu (astra)

30000

Tehnička privremena kruna

2300

Mkk na implantu B&B

23900

Mkk t. design sarubom u kera.

14800

Michingen splint

15000

Mob. nadoknada jednog zuba (žabica)

4000

Bredent lokator

27600

Wax up po kruni

2400

Privremena kruna na implantu

4000

Cirkon kruna na Nobelu

50000

Cirkon kruna na Bredentu

48000

Mkk na impl. Bredent-šraf

36000

Mkk na impl. Nobel-šraf

42000

Indiv. Aboutment ZR

18000

Keramička kruna na zlatu

16800

Nobel multi. unit.

12000

Tit. kon. sa akril. zub.

300000

Tit. kon. sa metal. ker. z.

360000

Tit. kon. sa cirkon zub.

420000

Bio hpp sa akrilatnim zub.

300000

Bio hpp sa metal. ker. zub.

360000

Bio hpp sa cirkon zubima

420000

Zamena gumice na lokatorima

1800

Intraradikularni atečmen

9800

Zamena gumica na mini implantima

1000

Selektivno brušenje (po zubu)

500

Privremeni abatment

4500

Mobilna nadoknada jednog zuba

4000

Uložak za korigovanje zagrižaja

15000