Cene

Stomatološki pregled


Stomatološki pregled13 €
Specijalistički pregled25 €
Konzilijarni pregled50 €
Urgentna terapija15 €Dečja i preventivna stomatologijaZalivanje fisura (po zubu)13 €
Vađenje mlečnih zuba7-12 €
Plomba na mlečnim zubima20 €
Ostale intervencije se naplacuju kao kod odraslih
Umn i motivacija9 €
Fluorizacija zuba (kašikama )17 €
Fluorizacija zuba (2 dolaska )17 €
Konzervativno lečenje zubaAmalgamski ispuni (crna plomba)

17 €
Kompozitni ispun na prednjem zubu (bela ploba)20 €
Kompozitni ispun jednopovršinski (bela plomba)20 €
Kompozitni ispun dvopovršinski (bela plomba)25 €
Kompozitni ispun tropovršinski (bela plomba)25 €
Kompozitna nadogradnja60 €

Kompozit na depulpisanom zubu

34 €

Indirektno prekrivanje pulpe10 €
Direktno prekrivanje pulpe10 €
Endodontsko lecenje zuba (po seansi):
Jednokanalni zub17 €
Dvokanalni zub25 €
Trokanalni zub30 €
Lečenje zuba po kanalu mašinskim instrumentima25 €

Postavljanje sredstva za devitalizaciju pulpe10 €
Stomatološka protetikaImedijatna proteza250 €
Totalna akrilatna proteza250 €
Parcijalna akrilatna proteza200 €
Parcijalna skeletirana proteza450 €
Ugradnja atečmena (par)100 €
Nadogradnja logan kočićem40 €
Kompozitna nadogradnja sa fiberglas kočićem40 €
Solo metalokeramička krunica110-130 €
Metalokeramička krunica (u mostu)100-120 €
Bezmetalna krunica200-250 €
Zaštitna privremana krunica5 €
Privremena kruna izradjena u laboratoriji30 €
Skidanje stare krunice5 €
Reparatura proteze20 €
Reparatura kukice i zuba20 €
Direktno podlaganje proteze25 €
Indirektno podlaganje proteze50 €
Livena nadogradnja50 €
Frezovane MK krune130 €
Metalokeramička krunica na implantatu250-350 €
Kompozitna faseta150 €
Keramička faseta200 €
Rub u keramici10 €
Cementiranje mosta15 €
Reparatura keramike20 €
Splint za bruksizam60 €