Panekaia Zubarska Ordinacija

Stomatološki pregled

Stomatološki pregled 30 €
Specijalistički pregled 30 €
Konzilijarni pregled 60 €

Urgentna terapija

15 €

Dečja i preventivna stomatologija

Zalivanje fisure (po zubu)

10 €

Vađenje mlečnih zuba

5 €

Glas-jonomer ispun 20 €

Ostale intervencije se naplacuju kao kod odraslih

 

Konzervativno lečenje zuba

Amalgamski ispun jednopovršinski (crna plomba)

15 €

Amalgamski ispun dvopovršinski (crna plomba)

18 €

Amalgamski ispun tropovršinski (crna plomba) 20 €
Kompozitni ispun na prednjem zubu (bela ploba) 24 €
Kompozitni ispun jednopovršinski (bela plomba) 24 €
Kompozitni ispun dvopovršinski (bela plomba) 27 €
Kompozitni ispun tropovršinski (bela plomba) 30 €
Indirektno prekrivanje pulpe 10 €
Direktno prekrivanje pulpe 10 €

Endodontsko lecenje zuba (po seansi):

Jednokanalni zub

Dvokanalni zub

Trokanalni zub

 

20 €

25 €

30 €

Lečenje zuba po kanalu mašinskim instrumentima
Najsavremeniji metod
30 €
Postavljanje sredstva za devitalizaciju pulpe 10 €

Stomatološka protetika

Imedijatna proteza

200 €

Totalna akrilatna proteza

250 €

Parcijalna akrilatna proteza 200 €
Parcijalna skeletirana proteza 400 €
Ugradnja atečmena (par) 100 €
Kompozitna nadogradnja sa fiberglas kočićem 40 €
Solo metalokeramička krunica 90 €
Metalokeramička krunica (u mostu) 80 €
Bezmetalokeramička krunica 200- 250 €
Zaštitna privremana krunica 5 €
Privremena kruna izradjena u laboratoriji 20 €
Skidanje stare krunice 5 €
Reparatura proteze 20 €
Reparatura kukice i zuba 20 €
Direktno podlaganje proteze 20 €
Indirektno podlaganje proteze 45 €
Livena nadogradnja 40 €
Frezovane MK krune 90 €
Metalokeramička krunica na implantatu 150 €
Suprastruktura (Astra) 100 €
Suprastruktura (Bio-horisons) 50 €
Kompozitna faseta 150 €
Keramička faseta 200 €
Suprastruktura ( Bredent ) 80 €

Estetska stomatologija

Izbeljivanje pojedinačnih zuba

30 €

Izbeljivanje sa splintom (po vilici)

80 €

Izbeljivanje u ordinaciji (po vilici) 100 €
Stavljanje cirkona na zub 30 €

Parodontalna terapija

Uklanjanje zubnog kamenca i mekih naslaga

20 €

Obrada gingivalnih i parodontalnih džepova (po vilici)

50 €

Kauterizacija papile

5 €
Režanj operacija (po zubu) 40 €
Ugradnja veštačke kosti sa membranom 250 €
Hirurška terapija recesija gingive primenom tvt-a (po zubu) 80 €
Hirurgija mukogingivalnih anomalija (Smat) 100 €
Hirurška terapija recesija gingive (po zubu) primenom Emdogaina 120 €
Gingivektomija sa gingivoplastikom (po zubu) 30 €
Gingivektomija sa osteoplastikom (po zubu) 50 €

Oralna hirurgija

Lokalna anestezija – besplatna

---

Rutinsko vađenje zuba

20 €

Komplikovano vađenje zuba

30 €
Hirurško vađenje zaostalih korenova 50 €
Hirurško vađenje impaktiranih zuba (umnjaka) 100 €
Apikotomija 100 €
Nivelacija viličnog grebena 80 €
Terapija alveolitisa sa zračenjem solux lampom 10 €
Cirkumcizija 25 €
Hirurško zatvaranje oroantralnih komunikacija 100 €
Augmentacija kosti 300 €
Ugradnja implantata (Astra) 600 €
Ugradnja implantata (Bio-horisons) 400 €
Frenektomija 60 €
Denudacija (kortikotomija) 120 €
Hirurško vađenje prekobrojnih zuba 100 €
Operacija viličnih cista 120 €
Hemisekcija 40 €
Sinus lift (lateralni pristup) 400 €
Vestibuloplastika 80 €
Nivelacija viličnog grebena 80 €
Augmentacija kosti primenom koštanih graftova 300 €
Ugradnja implantata ( Bredent ) 450 €
Ugradnja mini implantata (Imtec) 300 €
Frenektomija 80 €
Sinus lift (transalveolarni pristup) 200 €

Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti.

Pored gotovinskog plaćanja, prihvatamo i kartice: DINA, VISA, Visa Elektron, Master Card i Maestro.
Posebne pogodnosti za firme! Mogućnost odloženog plaćanja.

+381 11 354 4481 | +381 63 322 641 | +381 62 322 446

Praška 28 | Banovo brdo | Čukarica | Beograd
info@panakeia.rs | Mapa >